Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Бадлуева Наранги

Хатарай зүжэгшэн, багша

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Бадмаев Артем

циркын зужэгшэн

 • Государственный цирк Республики Бурятия

Бадмаев Баир

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Бадмаева Галина

Театрай зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Бадмажапов Дугар

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Баженова Кристина

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Базаргуруева Аюна

Оперно дуушан (уянгата сопрано)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Базарсадаева Эржена

Оперно дуушан (меццо-сопрано)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Балданова Дарима

Хүгжэмэй шуулгын зүжэгшэн, багша

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Балданова Лия

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Балданова Туяна

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Балданцэрэнэй Баттүвшин

Хүгжэмшэн, хѳѳмэй дуу гүйсэдхэгшэ («Хүн-шуулга»)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Балдоржиев Саян

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бальжанов Цырендоржо

Найруулагша, театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Бальжанова Туяна

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева