Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Баженова Кристина

Баженова Кристина
Кристина Баженова — Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой ехэ hургуулиин ород зүжэгшэдэй таhаг 2005 ондо дүүргэһэн байна (багшанарынь: Андрей Штейнер, Джемма Баторова, Анатолий Баскаков).

Харагшад болон суг хүдэлдэг нүхэдэйнь хэлэһээр, эгээл һонин дүрэнүүдынь хадаа В. Ольшанскийн «Хапун» зүжэг соо Галя зүжэгшэнэй, А. Володиной зохёолоор найруулагдаһан «С любимыми не расставайтесь» гэһэн зүжэг соо Иринын, Л. Гершын «Эти свободные бабочки» зүжэг соо Джилэй дүрэ болоно.

Зүжэгшэнэй хубиин жасада ордог дүрэнүүд:

Р. Куни. «Он, Она, Окно, Покойник» — Горничная (2004)
Р. Куни. «Слишком женатый таксист» — Репортер (2005)
А. Твардовский. «Василий Теркин» — Басагана (2005)
Аристофан. «Лисистрата» — Страдиллида (2007)
М. Камолетти «Играем в дружную семью, или Гарнир по-французски» — Сюзетта (2007)
Ю. Котлярский. «Кто хочет спать с миллионером» — Камилла (2009)
Р. Тома. «Восемь любящих женщин» — Пьеретт (2010)
А. Островский. «Сновидения Бальзаминова» — Устинька (2010)
Ш. Перро. «Кот в сапогах» — Повариха (2003)
Владимир Илюхов. «Чудо-цвет» — Аленушка (2008)
А. Толстой. «Поди туда — не знаю куда, принеси то, не знаю что» — Баба-Яга (2009)

Мүнөө үеын зүжэглэмэл зохёолой «Коляда-Plays» гэhэн театрай VII Уласхоорондын нааданда Ярослава Пулиновичиин «Бесконечный апрель» гэһэн зүжэгтэ наадажа хабаадаһан байна.