Буряадай мэдээжэ зон

«Эрдэм ухаан шажан мүргэлгүй дохолон...»

Гүн ухаанай эрдэмэй доктор, Зүүн Сибириин соёлой дээдэ һургуулиин профессор, эрдэм ухаанай болон уран уралигай Петровско академиин бодото гэшүүн, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, элитэ эрдэмтэн М.Д.Зомоновой түрэhөөр 80 наhанай ой гүйсэбэ.

Хамба ламанар

Хамба Лама Дампил Гомбоев тухай

Зүүн Сибириин будын шажантанай 24 Бандида хамба ламанарай дундаһаа Тамчын (Хүлэн нуурай) дасанай шэрээтэ, X-дугаар хамба лама Дампил Гомбоевой (1831–1896) дүрэ тон һонирхолтой.

Һэеы гэр

79

Буряад зоной модон гэр бариха дадалһаа

XVIII-XIX зуунжэлнүүдһээ эхилээд, Сибириин дайда руу ород зоной ерэжэ, модон гэрнүүдые барижа түбхинэһэн сагуудһаа һэеы гэрнүүдтэ байһан буряад зон байшан гэрнүүдые модоор барижа захалаа.

Һэеы гэр

345

Түрэл һайхан нютагтаа түбхинэжэ һууял даа...(бууса табиха газарай шэнжээ)

Талын малша, нүүдэлшэ арадуудай һуудал байдал алишье тээһээнь хаража үзэхэдэ һонирхолтой, гүн гүнзэгы удха шанартай байдаг. Манай угсаатан ямаршье асуудал хүнгэн һэбхеэр шиидхэдэггүй, нэгэ зүйлые арбан тээһэнь шэнжэлжэ, зуун найман удха оруулаагүйдөө һанаагаа амардаггүй сэсэшүүл юм.

Театрнууд

152

Буряад театрай омогорхомо түүхэ

Буряадаймнай үндэһэн уралигай гайхамшаг гуламта болохо Гүрэнэй Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын академическэ театрай байгуулагдаһаар 90 жэлэй ой гүйсэнэ.

Театрнууд

150

Оюун бэлигэй уран жэгүүр

2022 он Росси гүрэнэй арадуудай соёлой уг баялигай жэл гэжэ соносхогдонхой. Буряад зоной үндэhэн соёлой уг баялигай дээжэ үльгэрнүүд хадаа арадаймнай ехэ hүлдэ гээшэ ааб даа.

Һургаал боломоор ушарнууд

310

Буряад зоной боро арга

Манай угсаатан түбэд эм, докторой арга гэжэ мэдэхэгүйшье сагһаа тон юрын аргаар эмшэлхэ дадал олодог һэн.

Буряадай мэдээжэ зон

127

Уласта эрдэмэй болон соёл гэгээрэлэй hуури табигша

Монголшо, түбэдшэ эрдэмтэн, уран зохёолшо, БМАССР-эй гэгээрэлэй түрүүшын нарком (сайд), Буряад Уласта академическэ эрдэмэй үндэhэ hуури табигша Базар Барадинай үүргэ сэгнэшэгүй ехэ юм.

Номууд

Намтар

Мы в соцсетях

Вконтакте Одноклассники Telegram Youtube