Аудио

29 ноября 2023

Аудио

725

Чимита Шанюшкина

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

445

Балмасу Байжунимаева

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

617

Цырен Хоборков

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

902

Дугаржап Дашиев

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

623

Чимит-Цырен Дымчиков

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

335

Дашинма Аюшеев

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

288

Ирина Галсанова

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

344

Мункожап Бадмаев

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

296

Цырен Шагжин

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

386

Бадма Балдаков

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

595

Буда-Ханда Дашиева

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

27 ноября 2023

Аудио

713

Лхасаран Линховоин

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

18 ноября 2023

Аудио

172

Хаанабши, Хара-Хото?

«Хара-Хото олоһоной удаа гэмтэй
шэнги болоод үлэһэмни тон гомдолтой».
Цогто Бадмажапов

18 ноября 2023

Аудио

193

Зула үргэхэ заншалһаа

Эрхим таанар, гэртээ бурхадые тахижа, найман тахилай нэгэн болохо зула үргэһэнэй аша буянгаар эхэ хамаг зургаан түрэлтэнэй, тэрэнэй тоодо танай хүсэһэн хүсэл бүхэн бэелхэ болтугай

18 ноября 2023

Аудио

249

Буряад зоной сээрлэхэ зүйлнүүд

Дэлхэйн бүхы арадууд элинсэг хулинсагһаа уламжалһан, шажан мүргэлһөөшье дулдыдаһан жаяг заршам баримталдаг. Тус ёһо гуримда сээрлэхэ, хоригдохо зүйлнүүд үсөөн бэшэ. Тиихэдээ сээрлэхэ гээшэ тон ехэ хүмүүжүүлхы үүргэтэй