Аудио

29 ноября 2023

Аудио

789

Чимита Шанюшкина

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

504

Балмасу Байжунимаева

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

693

Цырен Хоборков

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

964

Дугаржап Дашиев

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

670

Чимит-Цырен Дымчиков

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

385

Дашинма Аюшеев

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

329

Ирина Галсанова

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

389

Мункожап Бадмаев

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

341

Цырен Шагжин

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

425

Бадма Балдаков

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

29 ноября 2023

Аудио

666

Буда-Ханда Дашиева

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

27 ноября 2023

Аудио

778

Лхасаран Линховоин

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

18 ноября 2023

Аудио

230

Хаанабши, Хара-Хото?

«Хара-Хото олоһоной удаа гэмтэй
шэнги болоод үлэһэмни тон гомдолтой».
Цогто Бадмажапов

18 ноября 2023

Аудио

226

Зула үргэхэ заншалһаа

Эрхим таанар, гэртээ бурхадые тахижа, найман тахилай нэгэн болохо зула үргэһэнэй аша буянгаар эхэ хамаг зургаан түрэлтэнэй, тэрэнэй тоодо танай хүсэһэн хүсэл бүхэн бэелхэ болтугай

18 ноября 2023

Аудио

290

Буряад зоной сээрлэхэ зүйлнүүд

Дэлхэйн бүхы арадууд элинсэг хулинсагһаа уламжалһан, шажан мүргэлһөөшье дулдыдаһан жаяг заршам баримталдаг. Тус ёһо гуримда сээрлэхэ, хоригдохо зүйлнүүд үсөөн бэшэ. Тиихэдээ сээрлэхэ гээшэ тон ехэ хүмүүжүүлхы үүргэтэй