30 августа 2021

Суута ламанар

4045

«Сансарын мүрэниие гаталалга»

Буряадай элитэ ехэ ламанарай нэгэн — кенсур римбүүшэ һаарамба Агваан Нима (1907-1990) иимэ нэрэтэй өөрынгөө намтарай ном бэшэжэ, сэгнэшэгүй бэлэг угсаатандаа орхиһон байна

25 августа 2016

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

8560

Агын дасан

26 августа 2016

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

7741

Анаа дасан