19 марта 2015

Һургаал боломоор ушарнууд

2135

Эзэгүй гэртэ хононхаар, үхээриин газарта хоно

Зунай үдэр арба гаратай хүбүүн аянда ябажа ябаһаар, гэртээ хүрэжэ үрдингүй, орой болгожорхибо. Хүбүүн хармаан соогоо гансал бишыхан донгорогтой ябаһан байба.

6 мая 2022

Һургаал боломоор ушарнууд

950

Буряад зоной боро арга

Манай угсаатан түбэд эм, докторой арга гэжэ мэдэхэгүйшье сагһаа тон юрын аргаар эмшэлхэ дадал олодог һэн.