11 марта 2020

Уран барилга

948

Агван хамба найжатай Андрей Вампилов

Орос гүрэнэй ниислэл Санкт-Петербургда буддын шажанай дасан барилгада хабаадалсаһан Роман Вампиловай бүлэдэ 1915 оной хабар хүбүүн түрэһэн юм.