16 мая 2022

Хамба ламанар

7576

Хамба Лама Дампил Гомбоев тухай

Зүүн Сибириин будын шажантанай 24 Бандида хамба ламанарай дундаһаа Тамчын (Хүлэн нуурай) дасанай шэрээтэ, X-дугаар хамба лама Дампил Гомбоевой (1831–1896) дүрэ тон һонирхолтой.