25 августа 2016

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

10519

Агын дасан

26 августа 2016

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

9788

Анаа дасан

26 августа 2016

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

4218

Ацын дасан

19 марта 2014

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

2179

Галуута нуурай дасан

Гусиноозерский дацан многие годы был центром буддизма в Восточной Сибири.

23 августа 2022

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

7373

Санкт-Петербургын дасанай hайндэр

100 жэлэй саана цанид-хамба Агван Доржиев Зүблэлтэ засагай газарта хандажа, Санкт-Петербургын дасаниие хамгаалан дэмжэхые гуйhан түүхэтэй.