Зомонов Жаргал
  • Россиин уран зурагай академиин (2003)
  • Уран зурагай дээдэ һургуулинуудай дипломуудай бүхэроссиин үзэсхэлэнэй (2003)
  • Россиин уран зурагай академиин Красноярск хотодо XI тоосоото выставкын (2007)
  • «Евразия-Транзит» уласхоорондын выставкын (Харбин, КНР (2007)
  • Новосибирскын 115 жэлэй ойдо зорюулагдаһан «Сибирь» можын выставкада (2008) дипло-муудта хүртөө
  • Буряад Республикын түрын стипендиат (2008)
Зомонов Жаргал Михайлович 1970 оной январиин 26-да Улаан-Үдэдэ түрөө.

1987-1994 — Эрхүүгэй уран зурагай училищидэ шэмэглэгшын мэргэжэлдэ һураа.

1996-2002 — Красноярскын уран зурагай институдтэ «Номой урлал» мастерскойдо һураа.

1994-1996 — Хотын хүүгэдэй уран зурагай һургуулида багшалаа.

1999 онһоо — Красноярскын ксилографиин студиин гэшүүн.

2003-2004 — Зүүн-Сибириин соёлой академидэ шэмэглэлэй-хабсарга урлалай факультедтэ һураа.

2004-2007 — Красноярск хотодо Россиин Уран зурагай академиин графикын зохёохы мастер-скойдо (Г.С.Пашковай хүтэлбэри доро) мэргэжэлээ дээшэлүүлээ.

2007 — КНР-эй Харбин хотодо зохёохы командировка (галерей Лю Мин Сю).

2007 онһоо — Зүүн-Сибириин соёлой ба урлалай академидэ шэмэглэлэй-хабсарга урлалай кафедрын доцент.

2003 онһоо — Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

2003 онһоо — республикын, россиин, уласхоорондын, гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа, тэрэ тоодо А. Ю. Банзаракцаевтай суг хубиин Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ (2007-2008, Улаан-Үдэ), Хотын түүхын музейдэ (2008, Улаан-Үдэ).

Ажалнуудынь: И. К. Калашниковай номдо хабсарга зураг (27×1 хуудаһан, 2002), бүлэг зу-раг: «Уулзалга», «Байлдаан», «Мэгзэм уншалга», «Хото» (2004), «Бөөгэй хатар» бүлэг зурагһаа: «Дуулалга» (2005), «Онгоёо оруулга» (2005), «Зорюулга» (2005), «Һүлдэнүүд» бүлэгһөө: «Һүлдэ» (2006), «Эртын түхэлнүүд» (2006), «Баян ургаса» (2006), «Нэгэн бүхэли» (2006), «Буха-ноён» (2007), «Бөө, тэнгэри ба хаданууд» (2007), «Аяншан» (2008), «Авто-портрет».

Ажалнуудынь Республикын Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, Гүрэнэй Ород музейдэ, Дурнын арадуудай урлалай гүрэнэй музейдэ (Москва), хэблэмэл графикын галерейдэ (Уфа хото), Красноярск хотын РАХ-ай жасада байдаг.