Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Амханова Валентина

Амханова Валентина
  • Буряад АССР-ай арадай зүжэгшэн
  • 1958 онhоо Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй буряад академическэ драмын театрай зүжэгшэн
Валентина Ильинична Амханова — 1958 ондо Лениградай Гүрэнэй театрай, хүгжэмэй болон кинематографиин дээдэ hургуулиин буряадай актерско түрүүшын студи дүүргэhэн.

Театртаа 30 гаран жэл хүдэлhэн, 60-аад роль наадаhан.

Түрүүшын дипломно ажалнууд соонь («Ревизор», «Собака на сене») актрисын юрэ бусын бэлиг элирhэн байдаг.

Тайзан наадаха үедөө ялас гэмэ рольнуудаараа харагшадайнгаа зүрхэ сэдьхэлдэнь хадуугдаа: «Далан худалч» соо Пагма, «Укрощение строптивой» соо Катарина, «Һэшхэл» соо Саран, «День свадьбы» соо Нюра, «Барабанщица» соо Рыжая. «Любовь Яровая», «Король Лир», «Белая ворона» соо, мүн Л. Леоновой «Лёнушка» соо наадаhан байна.
Автор: Надежда Гончикова