Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Жагбаев Эдуард

оперын дуушан

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Жалсанов Жаргал

Театрай бүжэгшэн

  • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Жалсанова Гэрэлма

Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэhэн «Байгал» театрай солистка

  • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Жамбалов Баир

Баледэй зүжэгшэн

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Жапхандаев Майдари

1946-2008

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Жаргалова Оюна

Буряад Уласай хүүхэлдэйн «Yльгэр» театрай зүжэгшэн-хүүхэлдэй хүтэлэгшэ

  • Бурятский республиканский театр кукол "Үльгэр"

Жигмитова Ольга

Оперын дуушан (меццо-сопрано)

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова