Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Сагалеева Инна

Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн “Байгал” театрай зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Самбуева Екатерина

Баледэй зүжэгшэн, багша

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Самбуу Батчимэг

оперын дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Сангажапова Дарима

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Санданов Мэргэн

оперын дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Санданова Сэсэгма

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова
 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Сат Менгилен Биче-оолович

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Селезнёв Евгений

Хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын зүжэгшэн (ксилофон, барабан), багша

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Соковикова Лариса

Оперын дуушан (сопрано), багша

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Субботин Солбон

Театрай зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова
 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Сулейманова Евгения

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуулал хүтэлэгшэ

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Сультимов Доржо

Зүжэгшэн, уран зохёолшо

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Сыдеева Лариса

Театрай зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"