Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Сыдеева Лариса

Сыдеева Лариса
  • Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай “Байгал” театрай Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын зүжэгшэн (ятаг)
Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай «Байгал» театрай Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын ятаг дээрэ наададаг хүгжэмшэн Лариса Сыдеева Улаан-Үдэ хотодо түрэһэн юм.

1998 ондо П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули, тиихэдэ 2003 ондо Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой болон урлалай ехэ һургуули дүүргээ.

«Байгал» театрта 2005 онһоо хүдэлнэ.