Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Санданова Александра

Санданова Александра
  • Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай “Байгал” театрай зүжэгшэн
Александра Санданова Улаан-Үдэдэ түрөө.

2000 ондо Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай һургуулида ороод, 2008 ондо баледэй зүжэгшэн гэһэн мэргэжэлээр дүүргээ. Энэл жэлдээ Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай зүжэгшэнөөр хүдэлжэ эхилээ.

«Цветок Байкала», «Феерия танца», «Блеск Азии», «Дух предков», Ирина Баторовагай сольно концертдэ хабаадаа, мүн тиихэдэ «Ночь Ёхора», «Новогоднее шоу», «Амаралтын үдэшэ», «Үбэлэй плей-лист» г. м. театрайнгаа түлэбүүдтэ хабаадаа.

Франци (2009) болон Тайвань (2010) гүрэнүүдээр нүүдэл тоглолтонуудта ябалсаа.