Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Сагалеева Инна

Сагалеева Инна
Инна Сагалеева Буряад Уласай Северобайкальск хотодо түрөө.

Буряад Уласай Л. П. Сахьянова П. Т. Абашеев хоёрой нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули, 2012 онһоо “Байгал” театрта хүдэлнэ.