Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Сагалеева Инна

Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн “Байгал” театрай зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Самандуев Виктор

1933-1982

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Самбуева Екатерина

Баледэй зүжэгшэн, багша

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Самбуу Батчимэг

оперын дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Сангажапова Дарима

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Сандаков Сергей

1962–2003

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Санданов Баатар

ТЕАТРАЙ ЗҮЖЭГШЭН

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Санданов Мэргэн

оперын дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Санданова Марина

ТЕАТРАЙ ЗҮЖЭГШЭН

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Санданова Сэсэгма

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова
 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Сат Менгилен Биче-оолович

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Сахьянова Лариса

1928-2001

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Селезнёв Евгений

Хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын зүжэгшэн (ксилофон, барабан), багша

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"