Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Абашеев Пётр

1935-1997

Баледэй зүжэгшэн, багша

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Абушеева Лидия

1920-2002

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Аешин Евгений

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Алексеева Нина

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Амханова Валентина

1930-2008

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Андреев Баир

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Аранжуров Баяр

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Ариунбаатар Ганбаатар

ОПЕРЫН ДУУШАН

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Арсаланов Абида

1918-2002

Оперын дуушан (лирическэ тенор)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Архинчеев Александр

Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын дуушан

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Архипова Лилия

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Аюржанаева Хажидма

Дуушан, хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Аюрова Ольга

Оперын дуушан (меццо-сопрано)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Аюшеев Арсалан

циркын зужэгшэн

 • Государственный цирк Республики Бурятия

Аюшеев Саян

1975-2012

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Аюшеев Сергей

Хатарай зүжэгшэн, багша

 • Бурятская государственная филармония

Аюшеева Туяна

Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"