Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Архинчеев Александр

Эрхүү можын Оhын аймагай Бэлшэр нютагта түрэhэн. 2009 ондо Улаан-Yдэ хотын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуулида Б. В. Цыбиковэй морин хуурай ангида hуража гараа. «Байгал» театрта 2009 онhоо хүдэлнэ. Буряад ороной хөөмэй дуушадай эрхимүүдэй нэгэн гэжэ тоологдодог. 2013 ондо Францида үнгэрhэн «Оросой Холбооной үнгэнүүд» гэhэн ехэ нааданай үедэ суг хүдэлдэг Мүнхэ Дондоковтой hонирхоошодто мэргэжэлэйнгээ нюусануудые харуулhан байгаа.