Андреев Баир
2013 ондо «Гуманитарна дээдэ hургуули» «Психологи» мэргэжэлээр дүүргэhэн юм.
2003 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушанаар ажаллана