Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Багадаев Григорий

1948-2011

Оперын дуушан (баас)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бадлуева Наранги

Хатарай зүжэгшэн, багша

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Бадмаев Артем

циркын зужэгшэн

 • Государственный цирк Республики Бурятия

Бадмаев Баир

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Бадмаев Цыден-Еши

1922-1994

Хатаршан, хатар найруулагша

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бадмаева Галина

Театрай зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Бадмажапов Дугар

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Баженова Кристина

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Базаргуруева Аюна

Оперно дуушан (уянгата сопрано)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Базарова Виктория

Оперно дуушан (уянгата-драматическа сопрано)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Базарсадаев Ким

1937-2002

Оперно дуушан (бас)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Базарсадаева Эржена

Оперно дуушан (меццо-сопрано)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова