Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бадмаев Доржи (Владимир)

Бадмаев Доржи (Владимир)
  • Буряадай Гүрэнэй Ажалай Улаан тугай орденто Х. Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай зүжэгшэн (1958 онһоо)
Доржи (Владимир) Дугарович Бадмаев — 1958 ондо Ленинградай гүрэнэй театрай, хүгжэмэй болон кинематографиин дээдэ һургуули дүүргэһэн буряадай түрүүшын студиин зүжэгшэдэй нэгэн.

Театрай тайзан дээрэ В. Шекспирэй «Король Лир» соо Шут боложо, В. Маляревскийн «Камень-птица» соо эрдэм шудалдаг Максим оюутаниие наадаа. Мүн «Джунгли в огне», «Соёлма-Баташулуун», «Укрощение строптивой», «Лейтенант милиции», тиихэдэ В. Розовой «В день свадьбы» гэhэн зүжэгүүд соо наадаһан һонин рольнуудаараа харагшадай зүрхэ сэдьхэлые эзэлhэн юм.

Театраа орхёод, Эрхүүгэй фотохроникын студиин урилгаар тиишээ ажалда ороод хүдэлһэн: олон тоото уран һайханай болон баримтата фильмнүүдые оршуулһан, абяа залгуулан уншаhан байха юм.