Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Самбуу Батчимэг

Самбуу Батчимэг
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Л. Линховоинай нэрэмжэтэ дуушадай уласхоорондын мүрысөөнэй илагша (2014)
  • 2015 ондо үнгэрһэн дуушадай Байгалай уласхоорондын мүрысөөндэ илагша
  • 2016 ондо Монголдо үнгэрһэн «Ушартай гурбан толгой» гэжэ дууриин дуушадай мүрысөөнэй нэгэдэхи шагналтан
Монголой соёл, урлалай ехэ һургуули дүүргэһэн
Ехэ һургуули дүүргэһэнэй удаа Монголой дуури бүжэгэй академическэ театрта ажаллаа.
2015 онһоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай дуушан болоод, хүдэлжэ байна.

Самбуугийн Батчимэгэй дуулаһан зүжэгүүд:
Чио-Чио-сан – «Чио-Чио-сан» (Джакомо Пуччини);
Микаэла – «Кармен» (Жорж Бизе);
Флория Тоска – «Тоска» (Джакомо Пуччини);
Амелия – «Бал-маскарад» (Джузеппе Верди);
Леонора – «Трубадур» (Джузеппе Верди);
Тамара – «Демон» (Антон Рубинштейн).