Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Санданов Мэргэн

Санданов Мэргэн
  • 2006 ондо үнгэрһэн В. Я. Буруевай нэрэмжэтэ улас түрын мүрысөөнэй нэгэдэхи шагналтан
  • 2006 ондо Красноярск, 2008 ондо Новосибирск хотонуудта үнгэрһэн «Дельфиин наадануудай» мүнгэн медальтан
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн К. И. Базарсадаевай нэрэмжэтэ дуушадай уласхоорондын мүрысөөнэй хоёрдохи шагналтан (2010)
  • 2010 ондо Абакан хотодо үнгэрһэн залу дуушадай уласхоорондын мүрысөөнэй хоёрдохи шагналтан
  • 2011 ондо Томск хотодо үнгэрһэн «Сибиириин романсиада» гэһэн мүрысөөнэй хоёрдохи шагналтан
  • 2014 ондо Москва хотодо үнгэрһэн Оросой Холбооной хүгжэмэй мүрысөөнэй хоёрдохи шагналтан
  • Буряад Уласай 2014 оной эрхим соёлшон
  • 2014 ондо Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн СССР-эй арадай зүжэгшэн Д. Ц. Дашиевай нэрэмжэтэ можо нютагууд хоорондын мүрысөөнэй Ехэ-шагналда хүртэгшэ
  • 2015 ондо Саратов хотодо үнгэрһэн Собиновай нэрэмжэтэ уласхоорондын иүрысөөндэ илагшадай тоодо ороһон
  • 2016 ондо Липецк хотодо үнгэрһэн Обуховагай нэрэмжэтэ уласхоорондын мүрысөөнэй дипломдо хүртэгэшэ
2002 онһоо 2006 он болотор Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуулида, 2007 онһоо 2012 он болотор Новосибирск хотын хүгжэм дуунай дээдэ һургуулида һуража гараһан юм.

2012 онһоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай дуушан болоод, хүдэлжэ байна.

Мэргэн Сандановай дуулаһан зүжэгүүд:
Каварадосси — «Тоска» (Джакомо Пуччини);
Дон Хосе — «Кармен» (Жорж Бизе);
Альфред — «Травиата» (Джузеппе Верди);
Вакула — «Ночь перед Рождеством» (Николай Римский-Корсаков);
Владимир Игоревич — «Князь Игорь» ( Александр Бородин);
Дархан — «Энхэ-Булад баатар» (Маркиан Фролов);
Калаф — «Турандот» (Джакомо Пуччини).