Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Надмитов Баатар

Баледэй зүжэгшэн, багша-балетмейстер

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Надмитова Оюна

Баледэй зүжэгшэн

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Найдакова Валентина

1927-2019

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Намжилон Вячеслав

БАЛЕДЭЙ ЗҮЖЭГШЭН

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Намхайн Мөнхзул

Оперын дуушан (баритон)

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Натансон Алла

Хүүхэлдэйн театрай зүжэгшэн

  • Бурятский республиканский театр кукол "Үльгэр"

Немчинов Станислав

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Нимбуева Сэсэгма

Хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын зүжэгшэн (монгол шаанза)

  • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Новикова Альбина

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова