Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Нимбуева Сэсэгма

Нимбуева Сэсэгма
  • Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай «Байгал» театрай зүжэгшэн (1994 онһоо)
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Арадай зэмсэгүүдэй хамтаралнууд болон шуулгануудай можо нютагууд хоорондын мүрысөөнэй II шатын илагша (Улаан-Үдэ, 1999)
  • Арадай зэмсэгүүдэй хамтаралнууд болон шуулгануудай можо нютагууд хоорондын мүрысөөнэй III шатын илагша (Улаан-Үдэ, 2000)
  • Арадай зэмсэгүүдэй хамтаралнууд болон шуулгануудай можо нютагууд хоорондын мүрысөөнэй IV шатын илагша (Улаан-Үдэ, 2004)
Сэсэгма Санжаевна Нимбуева Яруунын аймагай Нарһата нютагта түрөө. 1987 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргээд, 2008 ондо Зүүн-Сибириин соёлой ба урлалай дээдэ һургуулиин үнэмшэлгэ абаһан юм.