Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Надмитова Оюна

Надмитова Оюна
  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй театрай гол зүжэгшэн
  • Буряад Уласай Соелой яаманай Хүндэлэлэй тэмдэг
2002 ондо Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули дүүргэһэнэй һүүлээр ажалайнгаа намтар эхилээ. (СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. П. Сахьянова болон Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Л. Г. Мергеневагай ангинууд).
Хатарха абьяас бэлигтэй мэргэжэлтэн Оюна Жигмитжамсуевна Буряад Уласай Соелой Яаманай Хүндэлэлэй тэмдэгээр шагнагданхай.

Оюна Надмитовагай жаса:
И. Штраусай Персиин хатар;
Анна  (В. Гаврилинай «Анна на шее»);
Шехерезада, Марджана (Ф. Амировай «Тысяча и одна ночь»);
Фортуна (К. Орфын «Кармина Бурана»);
Синяя птица  (П. Турсуновай «Синяя птица»);
Мерседес, Болеро (Л. Минкусай «Дон Кихот»);
Па-де-труа, Большие лебеди, Невесты (П.И. Чайковскиин «Лебединое озеро»);
Соло в танце пленниц (Л. Книпперэй, Б. Ямпиловай «Красавица Ангара»)