Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Соковикова Лариса

  • Буряадай гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай дуушан
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
Лариса Васильевна Соковикова Улаан-Үдэ хотодо түрөө, түрэһэн үдэрынь — апрелиин 23.

1994 ондо Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули «найрал дуунай болон хамтаралай зүжэгшэн» гэһэн мэргэжэлээр дүүргээд, Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай оперын бүлэгэй бүридэлдэ найрал дуушанаар оруулагдаа.

Тэрэл 1994 ондо Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёл урлалай ехэ һургуулида «академическэ дуулалга» гэһэн мэргэжэлдэ һурахаяа ороо. 1999 ондо дээдэ һургуули дүүргэһэн Л. В. Соковиковада оперын болон камерна тоглолтонуудай дуушанай, багшын мэргэжэл олгогдоно. Ехэ һургуули дүүргэһэн жэлдээ театрай дуушан болоо. 2011-2013 онуудта, театрай хоёр хаһын туршада, оперын дуушанаар хүдэлхын хажуугаар дуушадай бүлэгые даагшын ажал ябуулдаг байгаа. Буряад Уласай дунда мэргэжэлэй багшанарай һургуулиин хүгжэмэй-уран һайханай таһагта дуунай мэргэжэл заадаг.

Зүжэгшэнэй жасаһаа:

Иоланта (П. Чайковскийн «Иоланта») ;
Татьяна (П. Чайковскийн «Евгений Онегин»);
Микаэла (Ж. Бизегэй «Кармен» шэнэ болон урдахи найруулгануудта);
Парася (М. Мусоргскийн «Сорочинская ярмарка»);
Ксения (М. Мусоргскийн «Борис Годунов»);
Волхова и Скоморох (Н. Римский-Корсаковай «Садко»);
Марфа (Н. Римский-Корсаковай «Царская невеста»);
Бесс (Д. Гершвинай «Порги и Бесс»);
Мадам Баттерфляй (Д. Пуччиниин «Чио-Чио-сан»);
Стасси и Сильва (И. Кальманай «Сильва»);
Теодора (И. Кальманай «Мистер Икс»);
Розалинда (И. Штраусай «Летучая мышь»);
Инес (Д. Вердиин «Трубадур»);
Графиня Чепрано и паж герцогини (Д. Вердиин"Риголетто«);
Норина (Г. Дониөеттиин «Дон Паскуале»);
Земфира (С. Рахманиновай «Алеко»);
Лиза Бричкина (К. Молчановай «Зори здесь тихие»);
Вокализ (сопрано) «Испанские миниатюры» (арадай хүгжэм)
ба П. Чайковскийн «Франческа да Римини» баледүүдтэ;
Сопранын парти Д. Вердиин «Реквиемдэ»;
Жрица (Д. Вердиин «Аида», Оросой Холбооной урлалай
габьяата ажал ябуулагша Алексей Степанюгай найруулга).

Хүүгэдэй зүжэгүүдтэ:

М. Дунаевский «Аленький цветочек» — Настя;
А. Кулешов «Путешествие в сказку» — Красная шапочка, Хатан дангина, Хулгана, Миисгэй, Тахяа, Аляаһан;
А. Кулешов «Муха-цокотуха» —Муха, Птичка;
Л. Барт «Оливер Твист» — Миссис Сауэрбэри, Миссис Браунлоу;
А. Спадавеккиа «Хрустальный башмачок» — Фея;
И. Якушенко «Приключения Дороти в Изумрудном городе» — Фея;
Людмила Лядова «Сказ про Ерёму, Данилу и нечистую силу» — Настя;
Виктор Усович «Зайкина избушка» — Үнэгэн;
Таисия Суворова «Дюймовочка» —Хулгана;