Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Бархалеева Роза

Оркестрэй зүжэгшэн (шаанза)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Барцайкин Владимир

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Баторова Ирина

Баледэй зүжэгшэн, Бүжэг найруулагша

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Башинова Лариса

Баледэй зүжэгшэн, багша

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Белова Татьяна

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Биликтуева Марина

Шуулгын зүжэгшэн (лимбэ)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Болонев Георгий

Тайзанай бага хэмжээндэ тоглолтонуудай дуушан,театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Бондаренко Анна

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бородин Владимир

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бородин Сергей

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бочиктоев Дамбадугар

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Брагин Николай

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Будаев Баатар

Оперно дуушан (драматическа тенор)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Будаев Чагдар

Театрай зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Будаева Эржена

Хүүхэлдэйн театрай зүжэгшэн

 • Бурятский республиканский театр кукол "Үльгэр"

Бунеева Светлана

Хүүхэлдэйн театрай зүжэгшэн

 • Бурятский республиканский театр кукол "Үльгэр"