Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Будаева Эржена

Будаева Эржена
  • Буряадай республикын хүүхэлдэйн «Yльгэр» театрай зүжэгшэн (1992 онһоо)
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн
Эржена Дамбаевна Будаева «Yльгэр» гэжэ хүүхэлдэйн театрай зүжэгшэнөөр 1992 онһоо, Ярославлиин театрай дээдэ hургуулиин хүүхэлдэйн театрай мэргэжэлээр дүүргэhэнэй hүүлээр, хүдэлнэ.

1987 ондо театрай ахамад найруулагша С. В. Столяров Ярославлиин театрай дээдэ hургуулида орохо дуратайшуулые шэлэжэ байхадань, Эржена орожо шадаhан 11 оюутадай нэгэн байгаа. Хоёрдохи ангиин удаа театртаа удаанай дүршэл халахаар ерээ бэлэй. Тиихэдэ театрай байшан соо зүжэг табигдадаггүй, ерээдүй зүжэгшэд Буряадайнгаа хүдөө аймагуудаар бүхэли жэл соо тоглолтонуудаа дэлгэжэ ябадаг hэн. 1992 ондо hургуулияа дүүргээд, Буряад ороноо гансал Эржена бусаа бэлэй. Театрайнгаа бүхы нүүдэл тоглолтонуудта ябалсаhан, мүн театрайнгаа олон тоото ехэ наадануудта хабаадаhан байха. 

Эржена Будаевагай жаса: 
1. «Оловянный солдатик»
2. Под вечным светом кумалана»,реж. Э. Жалцанов, 2007
3. Снежная королева», реж. О. Шуст, Бабушка, Финка, 2009
4. Год Тигра», реж. С. Бунеева, шаманка, Жаргал, Янгар
5. "Лесная суматоха",реж. О. Шуст, Лиса, 2011
6. " Сэсэн Энхэ", реж. С. Бунеева, Хамсан, 2012
7. "Иссумбоси", реж. О. Шуст, Ангел, 2012
8. "Конек-Горбунок", реж. О. Шуст, Лиса,  2013
9. "Сэсэн Сэнгэ",  реж. О. Шуст, Сэнгэ
10. "На деревню дедушке. Ванька", реж. Э. Жалцанов, Ванька, 2013