Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Биликтуева Марина

Биликтуева Марина
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэһэн «Байгал» театрай хүгжэмэй буряад арадай зэмсэгүүдэй шуулгын зүжэгшэн (хүгжэмшэн, лимбэ)
Улаан-Үдэ хотодо түрэhэн.

2002 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскиин нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули, 2007 ондо Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой болон уралалай ехэ hургуули дүүргээ.

«Байгал» театрта 2007 онһоо хүдэлнэ.