Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Данзанов Аюша

Гол дуушан (бас-баритон)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Дашиев Дугаржап

1939–2003

Оперын дуушан (уянгата-драматическа тенор)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Дондуков Дагба

1915-1982

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Дугарова Людмила

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Дудеева Татьяна

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Егоров Баир

Ансамблиин зүжэгшэн, солист

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Жапхандаев Майдари

1946-2008

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Жаргалов Валентин

Гүрэнэй дуу хатарай «Байгал» ансамблиин солист

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Жаргалова Суранзан

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Забельский Иосиф

1906-1977

Хүгжэмшэн, багша, хүгжэмэй эмхидхэгшэ, лектор-пропагандист

 • Бурятская государственная филармония

Захаров Валентин

1934-1999

Оперын дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Зонхоев Ардан

хугжэмшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Кондратьев Владимир

1945-2012

Театрай ба киногой зүжэгшэн, найруулагша

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Кочмарёв Иннокентий

Оперын дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Линховоин Лхасаран

1924-1980

ОПЕРЫН ДУУШАН

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Лыгденова Вера

1915-1990

Оперно дуушан (меццо-сопрано)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Мадыева Эржена

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"