Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Шагжиев Владимир

1938-1984

Зүжэгшэн

  • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Шагдуров Доржо

оперын дуушан

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Чжан Анна

циркын зужэгшэн

  • Государственный цирк Республики Бурятия

Цыренова Дарима

Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай баледэй зүжэгшэн (2012 онһоо)

  • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Цыренова Аюна

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Цыренжапова Дэнцэма

Оркестрэй хүгжэмшэн (ятаг)

  • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Цырендоржиев Цыден

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Цыпылов Батор

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Цымпилова Любовь

Оркестрэй зүжэгшэн

  • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"