Чжан Анна
Чжан (Хабеева) Анна Викторовна Буряадай гүрэнэй циркдэ бии болохоһоонь хойшо ажаллажа байдаг. Тэрэ дэлхэйдэ мэдээжэ болоһон уян нугархай басагадай нэгэниинь гээшэ. Үдэр бүриин үсэд нэтэрүү оролдолгын ашаар иимэ амжалта туйлагдаа бшуу даа. Наадан соогоо тэнсүүриеэ оложо тоглолго гээшэ үндэр урлалай туйлалта болодог. Энэ бэлиг шадабарияа «Маугли» гэжэ циркын зүжэгтэ дүүрэн хэмжээндэ харуулжа шадаа гэжэ сэгнэгдэдэг. Үшөө тиихэдэ «Белоснежка и семь гномов», «Джуманджи» зүжэгүүд. Энэ һүүлдэ нэрлэгдэһэн зүжэг соо Абаахай-хүнэй дүрэ харуулһаниинь харагшадые гайхуулһан, тэдэнэй нэрьемэ альга ташалганда хүртэһэн байдаг. Анна Викторовна энэ тэнсүүриеэ оложо тоглолгодо 14 наһанһаа наадажа ябана. Энэ хүнэй байгуулһан зүйлнүүд барандаа үндэһэн циркынгээ алтан жасада оронхой юм: «Һэриһэн могойнууд», «Байгалай бурхад», «Хун шубууд», «Удагад», «Абаахай-хүн», энэдхэг дамааруу түхэлтэй тоглолтын зэмсэг дээрэ наадалга. Нүүдэл тоглолтонуудаар ябаһан газарнуудынь баһал олон: Дубай, Абу-Даби гэһэн Араб хотонууд, Швеци, Финлянди, Словени, Турци (Анкара, Стамбул), Мексика, Гватемала. Садбвадор, Венесуэла (Каракас), гадна Оросой жэбисхэр дээгүүр олон можо нютагууд, хотонууд, тиихэдэ Буряад дайдаяа бултыень ябажа гараа.
Чжан А. В. Буряад Уласай Засагай Газарай, Буряад Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Зүблэлэй Баярай бэшэгтэ хүртэһэн. Байгалай мэдээсэлэй, эдэй засагай болон болбосоролой хэмжээ ябуулгануудта барандань хабаадалсажа байдаг. 2009 ондо Медведевэй Буряад орон ерэхэдэ табигдаһан тоглолтодо хабаадалсаа бэлэй. «Джунглиин дуудалга» гэжэ зүжэг 2010 ондо найруулан табижа, дипломоо хамгаалһан юм. 2011 ондо Америкын Лос-Анжелес
Хотын «Дю Солей» циркын дэргэдэ дүршэл халан абалгын һуралсал гаража, тэндэһээ таяганууд дээрэ тэнсүүриеэ олохо тоглолгын шэнэ наада абажа ерэһэн юм. 2012 ондо АОУДПО РБ «РИКУиО»-до богони болзорой һуралсал гараһан байна (энэнь юун гээшэ юм, һонирхоһон хүн бэдэрээд олоно бэзэ). Анна Викторовна хүүгэдые урлалай талаар хүмүүжүүлгэдэ горитой хубитаяа оруулжа байдаг юм. Уласай циркын һургуулида багшална. 2014 ондо Буряад Уласай «Эрхим соёлшо» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Цирковые фестивали:

Первый международный фестиваль в цирке «Автово» г. Санкт-Петербург, где Анна Викторовна выиграла «Золотого клоуна», специальный приз от Польского и Венгерского цирка 1998 г.;
Серебряная медаль в цирке «Залевски» г. Варшава;
Бронзовая медаль на телевизионном фестивале «Bravo-Bravisimo» в Италии г. Мантово;
Золотая медаль на Всероссийских дельфийских играх г. Саратов 1999 г;
Гран-при на цирковом фестивале в г. Красноярск;
Бронзовая медаль на Международных Дельфийских играх с номером «Лебеди» г. Москва, 2000 г.
Золотая медаль на Международном фестивале циркового искусства в Италии г. Латина;
Золотая медаль на престижном фестивале циркового искусства в Монте-Карло;
Бронзовая медаль на международном фестивале циркового искусства в Китае г. Вучао;
Золотая медаль на международном фестивале циркового искусства в
Мексике г. Мехико