Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Шагдуров Доржо

Шагдуров Доржо
  • 2017 ондо Монголдо үнгэрһэн «Бага Алтаргана» гэһэн уласхоорондын үндэһэн нааданай нэгэдэхи шагнал
  • Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэтэ үргэмжэ (2010)
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн К. И. Базарсадаевай нэрэмжэтэ дуушадай удасхоорондын мүрысөөндэ илагша (2010)
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Д. Ц. Дашиевай нэрэмжэтэ дуушадай удасхоорондын мүрысөөнэй нэгэдэхи шагналда хүртэгшэ (2009)
  • 2008 ондо үнгэрһэн Бүгэдэ буряадай уласхоорондын «Алтаргана» гэжэ үндэһэн нааданай хоёрдохи шагналтан
  • 2003 ондо Томск хотодо үнгэрһэн «Сибиириин романсиада» гэһэн мүрысөөндэ илагшадай тоодо ороһон
  • 2001 ондо Москвада үнгэрһэн Оросой Холбооной оюутадай дунда үнгэрһэн BELLA VOCE гэжэ дуушадай нээмэл мүрысөөнэй нэгэдэхи шагналтан
  • 1999 ондо Агинск һууринда үнгэрһэн СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Л. Линховоинай нэрэмжэтэ дуушадай уласхоорондын VI мүрысөөнэй Ехэ-шагналтан
  • 1998 ондо Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн «Сагаан һара» гэжэ дуушадай сэнхир дэлгэсэй ехэ нааданай Ехэ-шагналтан
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2017)
Доржо Шагдуров 1978 ондо Захааминай аймагай Санага тосхондо түрэһэн юм. Санагын дунда һургуули дүүргэжэ, Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуулида орожо һураад, удаань Новосибирск хотын М. И. Глинкын нэрэмжэтэ хүгжэм дуунай дээдэ һургуули ондо дүүргэнэ.
2003 онһоо 2006 он болотор Новосибирск хотын гүрэнэй дуури, бүжэгэй академическэ театрта ажаллаа.
2008 онһоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай дуушан болоод, хүдэлжэ байна.

Доржо Шагдуровай хабаадажа дуулаһан зүжэгүүд:
Амонасро – «Аида» (Джузеппе Верди);
Скарпиа и Шарроне – «Тоска» (Джакомо Пуччини);
Данкайро – «Кармен» (Жорж Бизе);
Гульельмо – «Так поступают все» (Вольфганг Амадей Моцарт);
Альфио – «Сельская честь» (Пьетро Масканьи);
Князь Игорь – «Князь Игорь» (Александр Бродин);
Голова – «Ночь перед Рождеством» (Николай Римский-Корсаков);
Грязной – «Царская невеста» (Николай Римский-Корсаков);
Алеко – «Алеко» (Сергей Рахманинов);
Кум – «Сорочинская ярмарка» (Модест Мусоргский);
Шарплес – «Чио-Чио-сан» (Джакомо Пуччини);
Эбн-Хакия — «Иоланта» (Петр Чайковский);
Елецкий – «Пиковая дама» (Петр Чайковский);
Барон Дуфоль – «Травиата» (Джузеппе Верди);
Эрхэ-Мэргэн – «Энхэ-Булат батор» (Маркиан Фролов);
Фигаро – «Свадьба Фигаро» (Вольфганг Амадей Моцарт).