Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыренова Дарима

Цыренова Дарима
Буряад Уласай Зэдын аймагай Доодо-Бургалтай тосхондо түрөө. СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. П. Сахьянова РСФСР-эй арадай зүжэгшэн П. Т. Абашеев хоёрой нэрэмжэтэ Буряадай уласай дунда мэргэжэлэй хатарай һургуулида 2009 ондо орожо һураа.