Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Багадаев Григорий

1948-2011

Оперын дуушан (баас)

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бадлуева Наранги

Хатарай зүжэгшэн, багша

  • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Бадмаев Артем

циркын зужэгшэн

  • Государственный цирк Республики Бурятия

Бадмаев Баир

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Бадмаев Цыден-Еши

1922-1994

Хатаршан, хатар найруулагша

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бадмаева Галина

Театрай зүжэгшэн

  • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Бадмажапов Дугар

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Баженова Кристина

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева