Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Жамсуев Дугар

Буряадай Гүрэнэй хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай зүжэгшэн (1993 онһоо 1997 он болотор)

  • Бурятский республиканский театр кукол "Үльгэр"

Жапхандаев Майдари

1946-2008

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Жаргалов Валентин

Гүрэнэй дуу хатарай «Байгал» ансамблиин солист

  • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Жаргалова Суранзан

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева