Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Тангатова Должин

Театрай, киногой зүжэгшэн

  • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Танхаев Тогмит

Оперын дуушан (зөөлэн нарин, хүсэтэй шэрүүншье болодог баритон хоолой)

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Тарханов Евгений

Театрай захиралай ажахы эрхилэлгын асуудалнуудаар орлогшо

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Теняков Валерий

1948-2004

Театрай зүжэгшэн, найруулан табигша, багша

  • Бурятская государственная филармония

Тенякова Людмила

Хүгжэм шэнжэлэгшэ-лектор, багша

  • Бурятская государственная филармония

Титарев Борис

Найрал (хоорой) дуушан (баритон)

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Токтонов Жаргал

ХҮГЖЭМ ХҮТЭЛЭГШЭ

  • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Токуренова Нина

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Туманова Нина

Театрай зүжэгшэн, багша

  • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева