Жамбалов Булат
  • Буряадай АССР-эй габьяата уран зурааша АССР (1983)
  • Буряад Республикын арадай уран зурааша (1993)
  • Россиин Гүрэнэй шангай лауреат (1991)
  • Буряад Республикын литература болон урлалай талаар гүрэнэй шангай лауреат (2002)
Жамбалов Булат Гэндэнович 1952 оной июлиин 16-да Сэлэнгын аймагай Тохой һууринда түрөө.

1970 — Улаан-Үдэ хотын арадай-уран һайханай олзололгын предприятида хүдэлөө.

1971 ондо арадай мастер Б-М. Г.Тубшиновта һураа.

1972 — Абрамцевын уран һайханай-промышленна училищидэ (Москвагай область) һураа.

1977 онһоо — Россиин уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1975 онһоо — республикын, можо хоорондын, хизаарай, россиин, гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа, тэрэ тоодо хубиин Республикын Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ (2002, 2012, Улаан-Үдэ), хотын түүхын музейдэ (2008).

Хүдэлмэринүүд: арсалан ба луутай буряад хутага (1976), эхэнэрэй зүүдхэл «Оюна» (1976), эрэ хүнэй хэрэгсэл «Хани барисаанай холбоо» (1978), буряад хутага «Зоригто» (1981), эхэнэ-рэй зүүдхэл «Сэлэнгэ» (1981), эхэнэрэй зүүдхэл шүрэтэй «Һайндэрэй» (1993).
Хүдэлмэринүүдынь Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ, Ара Байгалай арад угсаатанай музейдэ (Улаан-Үдэ), «Росизопропаганда» жасада (Москва), Дурнын арадуудай урлалай гүрэнэй музейдэ (Москва), хубиин хадагаламжада байдаг.