Уран зохёолшо, ирагуу найрагшад

Жамбалдоржиев Александр

Жамбалдоржиев Александр
Александр Жалсанович Жамбалдоржиев 1935 оной февралиин 23-да Хэжэнгэ тосхондо түрэhэн. 6-дахи класста hуража байхадаа, поэт Бато Базароной нүлөө доро шүлэг бэшэжэ эхилээ. Эрхүүгэй хүдөө ажахын институт эрхимээр дүүргээд, инженер-механигай мэргэжэлтэй болоо.

А. Жамбалдоржиев Буряадай номой хэблэлдэ редактораар, «Буряадай залуушуул» сониной редакторай орлогшоор, «Буряад үнэн», «Хэжэнгын гол» сонинуудай сурбалжалагшаар ажаллаа.

«Ангарын хабар» (1959), «Цехэй одод» (1962), «Дүлэтэ одод» (1969) гэhэн туужануудые хэблээ. «Сэнхир алас» (1966) гэhэн романиинь «Байгал» сэтгүүлдэ толилогдоо. Буряадай бэлигтэй, урдаа хараха журналист, уянгата поэт, дэлисэ ехэтэй уран зохёолшо Александр Жалсанович Жамбалдоржиев сагhаа урид наhа бараhан юм.