Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Рыжов Сергей

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Рыгзенова Марина

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Ринчинова Наталья

Буряадай гүрэнэй филармониин түрүү лектор-хүгжэм-шэнжэлэгшэ

 • Бурятская государственная филармония

Ринчинова Билигма

Оперын дуушан (уянгата-колоратурна сопрано)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Ринчинов Зорикто

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Раднаева Нелли

Оркестрэй зүжэгшэн (иочин, ятаг)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Раднаев Сергей

Баледэй зүжэгшэн, балетмейстер-зохёон найруулагша, багша

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Раднаев Саян

1935-2013

Оперын дуушан (баритон)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Раднаев Максим

1956-2015

Оперын дуушан (тенор)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Раднаев Буянто

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Раднаев Булыт

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Рабданов Даши

Хүүхэлдэйн зүжэгшэн

 • Бурятский республиканский театр кукол "Үльгэр"