Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Туманова Нина

Театрай зүжэгшэн, багша

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Тудупова Оюна

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Трунов Всеволод

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Токуренова Нина

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Токтонов Жаргал

ХҮГЖЭМ ХҮТЭЛЭГШЭ

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Титарев Борис

Найрал (хоорой) дуушан (баритон)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Тенякова Людмила

Хүгжэм шэнжэлэгшэ-лектор, багша

 • Бурятская государственная филармония

Теняков Валерий

1948-2004

Театрай зүжэгшэн, найруулан табигша, багша

 • Бурятская государственная филармония

Тархаева Елена

БАЛЕДЭЙ ЗҮЖЭГШЭН

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Таров Николай

1901– 1966

Дуушан

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Танхаев Тогмит

Оперын дуушан (зөөлэн нарин, хүсэтэй шэрүүншье болодог баритон хоолой)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Тангатова Должин

Театрай, киногой зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Табхарова Галина

Театрай зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Табхаров Баир

Баледэй зүжэгшэн, дуушан

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"