Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Тархаева Елена

Тархаева Елена
2011 ондо СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Сахьянова РСФСР-эй арадай зүжэгшэн П. Абашеев хоёрой нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули дүүргэһэн.

Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури, бүжэгэй академическэ театрай дадалшан (2008 онһоо), удаань зүжэгшэн (2011 онһоо).

Елена Тархаевагай хатарһан зүжэгүүд:
Соло в «Памирском танце» — «Красавица Ангара» (Л. Книппера и Б. Ямпилова. Хореография М. Заславского, И. Моисеева в редакции М. Ивата) — премьерный спектакль.