Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Ринчинова Алтана

Ринчинова Алтана
  • Буряадай гүрэнэй үндэһэн дуу хатарай “Байгал” театрай Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын хүгжэмшэн
Буряад Уласай Сэлэнгын аймагай Ташар нютагта түрөө.

2008 ондо П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргээд, 2010 ондо Улаан-Баатарта "Солын дээд сургууль" (бакалавриат), түгэсөө. 2007 онһоо “Байгал” театрта хүдэлдэг.