Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Раднаева Нелли

Раднаева Нелли
  • Буряадай гүрэнэй үндэһэн дуу хатарай “Байгал” театрай Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын хүгжэмшэн
  • Москвада үнгэрһэн шэмхэжэ дуугаргадаг хүгжэмэй зэмсэгүүдэй мүрысөөнэй дипломант (2006 он)
Нелли Раднаева Буряад Уласай Баргажанай аймагай Борогол нютагта түрөө.

2000 ондо П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргээд, 2005 онһоо “Байгал” театрта хүдэлдэг.