6 июля 2021

Улаан-Үдэ хото

902

Улаан-Үдын байгуулагдаhаар 355 жэлэй ойдо

Ниислэл хотын түүхэтэ хүшөөнүүд 1666 ондо Орос гүрэнэй хасагууд Үдэ голой үндэр эрье дээрэ үбэлжөөн тогтоогоод, hүүлдэнь үндэр ханатай модон бэхилэлтэ — острог байгуулаа hэн.