19 марта 2014

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

2251

Галуута нуурай дасан

Гусиноозерский дацан многие годы был центром буддизма в Восточной Сибири.

10 апреля 2014

Музейнүүд

2100

Буряад ороной байгаалиин музей

Буряад ороной байгаалиин музей харагшадтаа Буряадайнгаа байгаали, тэрэнэй шухаг талануудые болон олон янзые нээн харуулна.