Музейнүүд

Буряад Уласай Үндэһэнэй музей

12 марта 2014

2122

Буряад Уласай Үндэһэнэй музей
Үндэhэн зүйлнүүдые дэлгэдэг музей хадаа Буряад Уласай уран һайханай бүтээлнүүдые шэнжэлхэ болон түүхэдэ нэбтэрүүлхэ онсо хараатай. Буряад Уласай гүрэнэй соёлой автономито эмхи зургаан «Буряад Уласай үндэhэнэй музей» 2011 ондо М. Н. Хангаловай нэрэмжэтэ Түүхын, Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай болон Буряад ороной байгаалиин музейнүүдые нэгэдүүлэн байгуулагдаа. Мүнөө шэнээр байгуулагдаһан Буряад Уласай (Республикын) үндэhэнэй музейн байшан бариха түлэб зохёогдоно.