Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Бенская Раиса

1901-1948

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Балдаков Бадма

1918-1974

Оперно дуушан (бас)

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Балдаев Сергей

1922-2011

Хүгжэмэй шуулгын зүжэгшэн (хүгжэмшэн) (хуур, виолончель), багша, хүгжэмэй дээдэ гарай мэргэжэлтэн

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бадмаев Цыден-Еши

1922-1994

Хатаршан, хатар найруулагша

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова